BESCHIKBAARHEID & RESERVEREN

Hoe reserveer ik een vakantiehuis?

 • Controleer of er nog een vakantiehuis beschikbaar is. 
  Beschikbaarheid Piazza Pinokkio 2019
 • Je hebt nu twee keuze’s:
  – Je kunt nog een vakantiehuis reserveren voor 2019
  – Wil je wat bedenktijd? vraag dan op een optie van drie dagen.
 • Is alles al vol in 2019? Dan kun je ook voorboeken voor 2020.
  Beschikbaarheid Piazza Pinokkio 2020

  Hoe gaat voorboeken in z’n werk?

  – Wij registreren je voorboeking in ons systeem,
  – De voorboeking is geheel vrijblijvend, wel vragen wij hiervoor € 50.
  – In oktober 2019 wordt je door ons benaderd of je de boeking definitief wilt maken.
  – Wordt de boeking om gezet in een reservering, dan wordt de huurprijs verrekend met de € 50,- voor-boekingskosten.
  – Besluit je niet definitief te boeken, dan krijg je de € 50,- niet terug.

  Ga naar het contactformulier hier onder en vul je wensen in.

  Misschien heb je een (andere) brandende vraag?

  Dan mag je die hier stellen en na ontvangst van je bericht nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Goed om te weten

Voordat je bij ons gaat boeken, raden we je aan om eerst onze algemene voorwaarden te lezen.
Gewoon, om misverstanden te voorkomen. Je kan de voorwaarden ook downloaden als PDF

Algemene voorwaarden

  • Je kan schriftelijk (via internet) reserveren. Reserveringen die op deze wijze zijn gedaan zijn bindend en rechtsgeldig;
  • De minimale huurperiode is 7 dagen, van zaterdag tot zaterdag.
  • Indien u een optie wilt nemen is dit voor maximaal 3 dagen. Bij het verstrijken van de optie is Partingoli gerechtigd om deze, zonder tegenbericht, weer beschikbaar te stellen.

  Wijziging reserveren:
  Bij wijziging van een gereserveerd vakantiehuis, kunnen er administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten hiervan bedragen EUR 50,00. Wijzigingen welke leiden tot reservering van een geheel ander vakantiehuis of een andere datum kunnen worden aangemerkt als annulering en als zodanig in rekening gebracht

 • Elke annulering dient schriftelijk (via email) aan Piazza Pinokkio bevestigd te worden. De annulering is van kracht nadat Partingoli dit bericht heeft ontvangen en bevestigd.

  Bij een annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd:

  • Bij annulering tot 2 maanden vóór de dag van aankomst: 40% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf 2 maanden tot 1 maand vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf 1 maand tot de 7de dag vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
  • Bij annulering vanaf de 6de dag (inclusief) tot op de dag van aankomst of later: de volledige reissom.

  In het geval van overmacht zoals staking, (burger) oorlog, een natuurramp of terrorisme zal in overleg met de huurder bekeken worden of er elders een andere vakantie accommodatie beschikbaar is of annulering plaats vindt en/of het betaalde deel van de reissom zal worden gerestitueerd.

  Annuleringsverzekering: Op grond van eerdere ervaringen achten wij het raadzaam dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit. In geval van annulering kan de huurder dan aanspraak maken op volledige terugbetaling van de huursom. De reden van annulering moet wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen.

 • Nadat Piazza Pinokkio en de huurder een overeenkomst hebben bereikt over een reservering, ontvangt de huurder een reserveringsbevestiging via email, welke tevens de factuur van aanbetaling is.

  De betalingswijze is dan als volgt:

  • 25% van de totale reissom dient zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging te worden overgemaakt aanPiazza Pinokkio;
  • Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering pas definitief;
  • Uiterlijk 6 weken voor aankomst dient het restant bedrag te worden voldaan, op basis van de tweede factuur die Piazza Pinokkio zal versturen;
  • De huurder is, na akkoord van de reservering, het volledige reisbedrag verschuldigd aan Partingoli, met inachtneming van de annuleringsvoorwaarden;
  • Bij eerder vertrek zal geen restitutie worden verleend en gelden de annuleringsvoorwaarden.
  • In geen enkel geval draagt Piazza Pinokkio enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van letsel, verlies van of schade aan diens eigendom(men), op welke wijze dan ook veroorzaakt.
  • Ook in het geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt Piazza Pinokkio in geen enkel geval enige verantwoordelijkheid.
  • Piazza Pinokkio heeft er alles aan gedaan om de veiligheid op het landgoed te optimaliseren. De veiligheidsregels staan omschreven in het informatieboek behorende bij het vakantiehuis.
  • Piazza Pinokkio kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (openbare) diensten die u zelf heeft gereserveerd (zoals vliegtickets, autohuur, bus- en treinvervoer en drukte)
 • De vakantiehuizen op Piazza Pinokkio zijn zorgvuldig ingericht en uitgerust. Indien je zaken aantreft die niet naar je wens zijn, neem dan zo snel mogelijk contact op met ons op zodat we kunnen proberen de klacht op te lossen.

  • Toepasselijk recht en bevoegde rechter.Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, is uitsluitend Italiaans recht van toepassing.
  • Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Italië.

Hoe reserveer ik een vakantiehuis?

 • Controleer of er nog een vakantiehuis beschikbaar is. 
  Beschikbaarheid Piazza Pinokkio 2019
 • Je hebt nu twee keuze’s:
  – Je kunt nog een vakantiehuis reserveren voor 2019
  – Wil je wat bedenktijd? Een optie is drie dagen geldig.
 • Is alles al vol in 2019? Dan kun je ook voorboeken voor 2020.
  Beschikbaarheid Piazza Pinokkio 2020

  Hoe gaat voorboeken in z’n werk?

  – Wij registreren je voorboeking in ons systeem,
  – De voorboeking is geheel vrijblijvend, wel vragen wij hiervoor € 50.
  – In oktober 2019 wordt je door ons benaderd of je de boeking definitief wilt maken.
  – Wordt de boeking om gezet in een reservering, dan wordt de huurprijs verrekend met de € 50,- voor-boekingskosten.
  – Besluit je niet definitief te boeken, dan krijg je de € 50,- niet terug.

Ga naar het contactformulier hier onder en vul je wensen in.

Misschien heb je een vraag?

Dan mag je die hier stellen en na ontvangst van je bericht nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Goed om te weten

Voordat je bij ons gaat boeken, raden we je aan om eerst onze algemene voorwaarden te lezen.
Gewoon, om misverstanden te voorkomen. Je kan de voorwaarden ook downloaden als PDF

Algemene voorwaarden

Filmpje kijken balena youtube
Reserveren pluijm restaurant
Vakantiehuizen balena terras
Beschikbaarheid bloemen hek